anna Assistansappen är en tjänst för dig som anordnar personlig assistans eller annan personlig service enligt LSS eller Socialtjänstlagen. Med hjälp av Assistansappen skapar du ett fungerande kvalitetsledningssystem, tar fram genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar, dokumenterar avvikelser från assistansen, arbetsmiljöbrister och andra viktiga frågor samt tar du fram en kvalitetsberättelse efter genomfört verksamhetsår. Assistansappen är med andra ord ett komplett verktyg för att skapa och följa upp en fungerande insats.

Assistansappen innehåller de redskap som behövs för alla inblandade parter, det vill säga anordnare, uppdragsgivare (brukare) och personliga assistenter. Som anordnare skapar du ett kvalitetsledningssystem som gör att du vet att det som måste göras för att tillhandahålla en insats i enlighet med lagens krav. Som uppdragsgivare (brukare) ges du möjlighet att på ett enkelt sätt som värnar din integritet uttrycka precis vilket stöd och vilken service du vill ha av dina assistenter och av din anordnare. Som assistent lär du dig att dokumentera på ett sätt som värnar den enskilde uppdragsgivaren (brukaren). Du behöver inte känna dig osäker på arbetsuppgifter och din arbetsgivare är alltid bara ett ”klick” iväg. Läs mer under fliken ”Så här funkar det” om du vill veta mer.