Blev du nyfiken och vill veta mer?

Den här quizen bygger på öppna data från tre olika källor. Kolada, SCB och Arbetsförmedlingen. Öppna data är helt enkelt information, i det här fallet statistik, från offentliga myndigheter/organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Om du blev intresserad och vill veta mer kan du ta reda på mer genom att gå direkt till den statistik du är intresserad av.


RKA

RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar.
SCB

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Alla deras tjänster är avgiftsfria.SKL

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. De är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

Om oss

Detta är ett projekt som togs fram under en endagstävling våren 2017. Tävlingen arrangerades av hack4sweden för att stödja främjandet av öppen data.
Vi som skapade hemsidan är: Anna Barsk Holmbom och Linnéa Andersson.


Anna Barsk Holmbom

Arbetar på ABH utbildning och rådgivning.

Linnéa Andersson

Student på Chalmers tekniska högskola.